Vad får man köra med b-körkort

Vad kan man faktiskt köra med b-körkort i Sverige?

Många är medvetna om att man med ett B-körkort kan köra en personbil, men visste du att det finns fler fordonstyper du faktiskt får köra med detta körkort? Här diskuterar vi vad dessa alternativ inkluderar.

Begränsningar och möjligheter med B-körkort

Ett B-körkort i Sverige låter dig köra en rad olika fordon. Förstås, den mest kända typen av fordon är personbilar, men B-körkortet ger också rättighet att köra lätt lastbil och viss typ av husvagn eller husbil.

Följande tabell presenterar några av de viktigaste fordonstyperna du får köra med B-körkort samt deras maximala tillåtna totalvikter.

Fordonstyp Max tillåten vikt Räknas som…
Personbil 3500 kg Motorfordon, fjärde kategorin (M1)
Lätt lastbil 3500 kg Motorfordon för godstransport (N1)
Husvagn/Husbil med totalvikt upp till 750 kg Saknar egen kategori
Traktor klass I 3500 kg Traktor

Utökade möjligheter

För att bredda dina möjligheter ytterligare kan du välja att göra tillägget BE på ditt B-körkort. Detta tillägg ger dig rätt att köra tyngre släpfordon, det vill säga ett kombinerat fordon (bil och släp) över 3500 kg men inte överstigande 4250 kg.

Med all denna information i åtanke, hoppas vi att du nu har en bättre grepp om vad du faktiskt får köra med b-körkort i Sverige!