Hur mycket får man jobba när man har a-kassa

Vad man behöver veta om att jobba medan man får a-kassa

Arbetslöshet kan vara svår, men tack vare a-kassa finns det stöd tillgängligt för alla som är arbetslösa i Sverige. Medan det säkert hjälper, kan det uppstå frågor om hur mycket du faktiskt kan arbeta utan att riskera dina a-kassa förmåner. Låt oss belysa några viktiga fakta kring detta ämne.

Hur mycket kan du arbeta?

Om du tar emot a-kassa får du lov att arbeta samtidigt, men det finns begränsningar. Du får jobba upp till 75% av din normala arbetstid. Om du jobbar mer än detta kan du riskera att förlora hela eller delar av din a-kassa.

Varför får jag bara jobba en viss mängd?

Regeln om att endast arbeta 75% av din normala arbetstid finns för att se till att du fortfarande söker heltidsarbete. A-kassan är inte menat som ett alternativ till arbete, utan snarare som en bro tills du hittar nytt arbete.

Faktorer Hur påverkar det? Exempel
Arbetsrättigheterna Du har rätt att arbeta medan du får a-kassa Du kan ta ett part time jobb för att komplettera din a-kassa
Arbetstiden Du får jobba upp till 75% av din normala arbetstid Om du normalt jobbar 40 timmar per vecka, får du endast jobba 30 timmar
Risk för minskad a-kassa Om du jobbar mer än 75% kan din a-kassa minskas
A-kassan som en bro A-kassan ska hjälpa dig mellan jobben Det är inte menat att du ska lämna ditt heltidsarbete för att leva på a-kassa

Hur beräknas mitt arbete?

För att beräkna hur mycket du får jobba tar man hänsyn till din normala arbetstid innan du blev arbetslös. Detta kallas för ”förutbestämd tid”. Om din förutbestämda tid var 40 timmar i veckan, bör du inte jobba mer än 30 timmar i veckan medan du tar emot a-kassa.

Slutord

Att navigera i arbetslöshet och a-kassa kan vara utmanande. Men det är viktigt att komma ihåg att a-kassan finns där för att hjälpa oss genom svåra tider och inte som ett alternativ till arbete. Balansen är nyckeln när det gäller att arbeta samtidigt som du tar emot a-kassa.