När måste du använda parkeringsljus och baklyktor

Vad är Parkeringsljus och Bakljus?

Parkeringsljus och bakljus är viktiga delar av ett fordon. De hjälper till att förbättra synligheten på vägen under dåliga ljusförhållanden och vid parkering på obelysta platser. Men när exakt behöver du använda dem?

När ska man använda parkeringsljus?

Parkeringsljus är till för att öka synligheten när bilen parkeras. De bör användas när du parkerar på en gata där hastighetsgränsen är över 50 km/h, eller när du parkerar på en allmän plats som saknar adekvat belysning. Faktum är att det i Sverige är lag på att ha parkeringsljuset på om bilen är parkerad på en allmän väg mellan klockan 00:00 och 06:00.

Typ av ljus Användning Lagar och regler
Parkeringsljus För att förbättra synlighet under parkering Obligatoriskt mellan 00:00 – 06:00 på allmän väg
Bakljus För att förbättra synligheten från baksidan Måste vara på under körning

När ska man använda bakljus?

Man ska alltid ha bakljusen på under körning, oavsett ljusförhållandena. Bakljusen hjälper andra förare att upptäcka din bil och bedöma avståndet till den. Det är lag på att ha fungerande bakljus på alla fordon i Sverige.

Parkeringsljus och Bakljus: En lista att komma ihåg

• Använd parkeringsljus när du parkerar på en allmän plats som saknar adekvat belysning.
• Använd parkeringsljuset om du parkerar på en gata där hastighetsgränsen är över 50 km/h.
• Använd alltid dina bakljus, oavsett tid på dygnet och ljusförhållanden.

Att följa dessa regler inte bara säkerställer din egen och andras säkerhet på vägen, utan även att du inte bryter mot lagen och riskerar böter. Så se till att du vet när och hur man använder dina parkeringsljus och bakljus korrekt!