Hur länge betalar arbetsgivaren in tjänstepension

Vad är tjänstepension och hur länge betalar arbetsgivaren in?

Tjänstepension är en viktig del av svensk pensionssystem. Detta är en pension som din arbetsgivare betalar in till för ditt framtida pensionssparande. Men exakt hur länge betalar arbetsgivaren in tjänstepension?

Hur länge betalar arbetsgivaren in tjänstepension?

Den generella regeln är att en arbetsgivare betalar in tjänstepension så länge du är anställd och uppfyller vissa kriterier, som oftast inkluderar en minimum ålder och/eller tjänstetid. Det är dock viktigt att notera att dessa kriterier kan variera beroende på ditt kollektivavtal och dina individuella anställningsförhållanden.

Typ av anställning Längd på tjänstepensionsinbetalningar Minsta ålder för inbetalning
Tillsvidareanställning Så länge anställningen varar 25 år
Visstidsanställning Så länge anställningen varar 25 år
Projektanställning Så länge anställningen varar 25 år
Timanställning Så länge anställningen varar 25 år

Vad händer om jag byter jobb eller blir arbetslös?

Om du byter jobb övergår normalt sett din tjänstepension till din nya arbetsgivare. Om du däremot blir arbetslös och inte hittar ett nytt jobb inom en viss tid, kan även definitionen tre första månaderna betalas in i tjänstepension.

Tjänstepensionsinbetalningar och pensionstillägg

Förutom den åtagande inbetalningen till din tjänstepension, kan din arbetsgivare även besluta att göra extra inbetalningar. Dessa kallas ofta för pensionsförstärkningar och kan öka summan av din framtida pension avsevärt.

I detta sammanhang är det också värt att påpeka att du själv har rätt att fylla på din tjänstepension med egna inbetalningar. Detta kallas för egenpension och ger dig ännu mer kontroll över din framtida ekonomi.

Sammanfattning

Tjänstepension är en crucial del av din framtidsekonomi. Hur länge din arbetsgivare betalar in beror på flera faktorer: din anställningsform, ålder och hur länge du har varit anställd. Genom att till exempel byta jobb, vara egen eller fylla på med egenpension kan du påverka storleken på din framtida pension.