Hur lång måste man vara för att sitta fram

Hur lång måste man vara för att sitta fram?

För att svara på frågan ”Hur lång måste man vara för att sitta fram?” måste vi ta hänsyn till olika faktorer. Detta beror på de lagar och regler som finns för att åka i bilens framsäte. Principen baseras främst på barnets ålder, vikt och längd.

Regler kring att sitta fram i bilen

Från 2015 har bestämmelserna i Sverige om barnsäkerhet i bilar ändrats för att göras mer specifika och skydda barn ännu bättre. Nu beror det inte bara på barnets ålder utan också på dess längd.

Ålder Vikt Längd
under 3 år mindre än 15 kg mindre än 135 cm
3-12 år 15-36 kg 135-150 cm
över 12 år över 36 kg över 150 cm

Annan viktig information

Det är viktigt att notera att oavsett barnets längd, ålder eller vikt, bör barnets säkerhet alltid vara en prioritering. Airbaggen på passagerarsidan måste stängas av om ett barn under 140 cm sitter på framsäte.

Undantag och råd

Det finns vissa undantag till dessa bestämmelser i speciella fall, såsom brist på plats i bakre sitsar. Trots dessa regler rekommenderas det starkt att barn under 150 cm alltid sitter bak i bilen för sin egen säkerhet.

Innan du låter ditt barn sitta framme i bilen, se till att du tar reda på alla lagar och riktlinjer som gäller för att säkerställa barnets säkerhet. Det är också mycket viktigt att köra säkert och ansvarsfullt runt barn, oavsett var de sitter i bilen.